Ambulantní část

Neurologická klinika FN Plzeň disponuje komplexním spektrem ambulancí specializujících se na jednotlivé podčásti neurologie. Dále jsou součástí ambulantního traktu jednotlivé diagnostické laboratoře, jakožto nezbytná součást pomocných metod při diagnostice neurologických onemocnění.

Vedoucí ambulatního traktu

MUDr. Jaroslava Suchá

tel.: 377103409

email: sucha@fnplzen.cz

Vedoucí elektrofyziologických laboratoří

MUDr. Hana Vacovská

tel.: 377103473

email: vacovska@fnplzen.cz