Historie ústavu

Neurologická klinika FN Plzeň má dlouhou tradici. Vznikla v roce 1945 jako samostatné zdravotnické pracoviště tehdejší hlavní plzeňské nemocnice zajišťující péči o onemocnění nervového systému a zároveň jako klinické pracoviště nově vzniklé plzeňské Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Z původního malého spíše komorního pracoviště se v průběhu let vytvořilo moderní centrum s kvalitní výbavou a špičkovou přístrojovou technikou. V současné době tvoří kliniku sedmdesátičlenný kolektiv lékařského i nelékařského zdravotnického personálu s vysokou erudicí, schopný zajišťovat odbornou péči nejvyšší kvality v jednotlivých subspecializacích oboru neurologie a dětské neurologie.

V rámci Městské všeobecné nemocnice v Plzni, která sídlila již od počátku 20. stolení v Borském areálu, se v roce 1942 z interního oboru vyčlenilo samostatné společné neuropsychiatrické oddělení. Nacházelo se ve Fodermayerově ústavu a vedl jej MUDr. Eugen Vencovský, pozdější profesor a dlouholetý přednosta psychiatrické kliniky. V roce 1945 se rozdělilo na neurologickou a psychiatrickou část. Vznikla neurologická klinika jako samostatné pracoviště nemocnice a zároveň jako součást nově utvořené Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy v Praze. Kliniku vedl do roku 1951 MUDr. Jaromír Hrbek, pozdější profesor a akademik, zástupcem přednosty byl MUDr. Zdeněk Macek, pozdější profesor a jedna z nejvýznamnějších postav české neurologie. V roce 1951 byla klinika přemístěna do Purkyňova pavilonu na Náměstí míru, kde se nacházela až do roku 1977. Vedl ji v létech 1951-1961 prof. MUDr. Václav Piťha, žák zakladatele české neurologie profesora Hennera, v létech 1961-1962 doc. MUDr. Marie Fišarová. Ta se významně zasloužila o vytvoření dětské neurologie v Plzni.  V létech 1962 – 1972 kliniku vedla prof. MUDr. Eliška Klimková-Deutschová. Dalším přednostou kliniky byl prof. MUDr. František Machula v létech 1972-1988. Profesor Machula byl po dvě volební období od roku 1964 do roku 1971 děkanem plzeňské Lékařské fakulty.  Jeho uznávanou zásluhou je postoj v období normalizace, kdy se maximálně snažil, samozřejmě v rámci možností, aby „politicky nevhodná“ část učitelského a vědeckého sboru se na lékařské fakultě udržela, i když ne na vedoucích postech.

 

V roce 1977 se klinika přemístila do prostor pavilonu č. 8 Borské části Státní fakultní nemocnice v Plzni a odtud v roce 1985 do nového areálu nemocnice na Lochotíně. V létech 1988 – 2007 kliniku vedl prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc., další z významných postav české neurologie.

 

Od roku 2007 je přednostou kliniky MUDr. Jiří Polívka, CSc. Zástupcem pro zdravotní péči je MUDr. Jirka Rokytová, zástupcem pro záležitosti lékařské fakulty je MUDr. Petr Ševčík, Ph.D. V dlouhé historii kliniky lze jmenovat alespoň některé další osobnosti - primář MUDr. Václav Hrdlička, doc. MUDr. Zdeněk Laciga, CSc.,  Doc. MUDr. Květoslava Schwartzová, CSc., as. MUDr. Zdeňka Salcmanová, CSc., MUDr. Lydie Oudová. 

Klinika je živý stále se měnící organismus a zde je nutno zmínit stovky lékařek, lékařů, zdravotních sester, kteří klinikou prošli na různých vedoucích i běžných pracovních pozicích, i pracovnice a pracovníky pomocných profesí. Ti všichni tvořili či tvoří součást kliniky s významným podílem na její práci a úspěchu.