Centrum pro demyelinizační onemocnění

Charakteristika centra

MS Centrum poskytuje ambulantní a lůžkovou péči v oboru neurologie pro pacienty s roztroušenou sklerózou (RS) a optickou neuromyelitidou - Devicova choroba (ON) pro pacienty z Plzeňského, Karlovarského a příhraniční části Jihočeského kraje. Pacienti jsou vyšetřováni na základě doporučení neurologa, event. oftalmologa (zpravidla ambulantního nebo z jiného lůžkového zařízení) při stanovené diagnóze nebo důvodném podezření na RS nebo ON vždy po předchozím objednání - viz též tel. níže. Bez objednání jsou akutně ošetřováni pacienti v péči MS centra, kteří mají akutní ataku onemocnění. Ambulantní vyšetření je prováděno bez věkového omezení, hospitalizace nemocných od 3 let věku (mladší nemocní jsou hospitalizováni na dětské klinice).

Vedení MS Centra

MUDr. Marek Peterka

zástupce: MUDr. Jaroslava Suchá

Lékaři centra

MUDr. Jiří Fiedler PhD., MUDr. Jiří Berger, CSc., MUDr. Tomáš Božovský, MUDr. Marek Peterka, MUDr. Pavel Potužník

Kontakty

Adresa: Alej Svobody 80, FN Plzeň 30460
Telefonický kontakt do ambulancí centra: +420 377 103 415 (denně mimo úterý), +420 377 103 379 (úterý), 377 103 406 (pondělí a středa)

Recepce ambulancí kliniky: +420 377 103 410; Fax: +420 377 521 740

Praktické informace

Ambulantní péče pro objednané pacienty probíhá každý všední den dopoledne 8-12 hod, v pondělí, úterý a ve středu i od 13-14:30 hod, péče lůžková a akutní ambulantní pak nepřetržitě v rámci neurologické kliniky v Plzni, jejíž je centrum součástí.

Do MS Centra se mohou pacienti objednávat telefonicky, písemně (Neurologická klinika FN, Alej svobody 80, 323 00 Plzeň) anebo elektronickou poštou peterkam@fnplzen.cz. Vyšetření v centru navazuje na předchozí péči/vyšetření u spádového neurologa, teprve poté by měl pacient naše centrum navštívit a mít k dispozici zprávy z dosavadní neurologické péče. V centru pak je stav zhodnocen a doplněna podle potřeby další vyšetření (např. magnetická resonance, lumbální punkce, specifická oční vyšetření, evokované potenciály apod.)

Centrum též disponuje možností sociálního poradenství a psychologické péče.