Lůžková část

Iktová jednotka

Pracoviště je specializované převážně na diagnostiku a léčbu pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou. Aktuálně čítá 6 lůžek. Iktová jednotka je pracoviště, ke je zajištěna léčba pacientů s iktem v akutním období. Dále toto pracoviště zajištuje péče o další pacienty s akutními stavy neurologického onemocnění vyžadujícími intenzivní péči (status epilepticus, myastenická krize, encefalitidy apod.)

Vedoucí lékař: MUDr. Petr Ševčík PhD.

Standardní lůžkové oddělení

Standardní lůžkové oddělení neurologické kliniky slouží k diagnostice a léčbě neakutních neurologických stavů či onemocnění, aktuálně obsahuje 30 lůžek rozdělených do 12 pokojů, z toho jsou k dispozici 2 pokoje s nadstandardním vybavením.

Vedoucí lékař: MUDr. Jan Žák

Nadstandardní pokoje

Dětská lůžka

Dětská lůžka jsou součástí lůžkového oddělení Neurologické kliniky. Dětských lůžek je 13 a je umožněna hospitalizace dítěte spolu s rodičem u dětí do 6ti let věku. U starších dětí je v případě zájmu rodičů možnost hospitalizace na nadstandardním pokoji, kde může být rodič hospitalizovaný se svým dítětem. Kromě lůžkové péče je zajištěna i péče ambulantní a konziliární činnost v celé FN. Dále je možnost hospitalizace dítěte na videoEEG monitorovací jednotce. Na lůžkové části jsou hospitalizované děti od 2 do 18 let s neurologickou problematikou, menší děti jsou hospitalizované na Dětské klinice a neurologická péče je zajištěna formou konziliární činnosti. Jako jediné takové pracoviště v Plzeňském a Karlovarském kraji zajišťuje superspecializovanou péči o celou šíři nemocí. Péče probíhá většinou ambulantně, často navazuje na diagnostickou a léčebnou hospitalizaci. Úzce spolupracujeme s Dětskou klinikou a Neonatologickým oddělením FN.

Vedoucí lékař: prim. MUDr. Jitka Rokytová

Nadstandardní pokoje

Video-EEG monitorovací jednotka

Video-EEG monitorace je vyšetřovací metoda sloužící k současnému zaznamenávání bioelektrické aktivity mozku (EEG) a chování pacienta (video). Cílem video-EEG monitorace je vyhodnotit typické záchvaty pacienta, odlišit záchvaty epileptické od neepileptických. Vyšetření probíhá na nadstandardně vybaveném pokoji se samostatnou koupelnou, WC a televizí a s možností přistýlky pro doprovod (rodiče). Vyšetření se provádí na základě doporučení ošetřujícího lékaře.

Vedoucí lékař: MUDr. Hana Vacovská